icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 115.12 115.7 116.3
Euro EUR 1 139.47 140.17 141.57
British Pound GBP 1 162.37 163.19 164.82
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

एकमुष्ट कर्जा

सीमान्तिकृत तथा न्यून आय भएका समूहहरुलाई सहकारी, गैरसरकारी संस्था वा लघुवित्त विकास बैंक आदि मार्फत साधारण लघुवित्तीय कर्जा उपलब्ध गराउन

योग्यता

लघुवित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका दर्ता भएका सहकारी, गैरसरकारी संस्था वा लघुवित्त विकास बैंक

 • निम्न मापदण्ड पूरा गर्ने लघुवित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका दर्ता भएका सहकारी, गैरसरकारी संस्था वा लघुवित्त विकास बैंकः:
  • नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका
  • कम्तिमा ३ बर्ष लगातार नाफामा रहेका
  • उक्त संस्थाहरुको विधानमा वचत संकलन र अन्य संस्थाबाट कर्जा प्रप्ति र कर्जा प्रवाहको प्रावधान भएको
 • लघुवित्त विकास बैंकको रुपमा दर्ता भएका संस्थाहरुहरुले थप निम्न मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछः: कम्तिमा २ बर्ष लगातार नाफामा रहेका
 • कर्जा प्रवाह गरेका सदस्यहरुबाट असुलदर ९०% माथि रहेको
 • सम्बन्धित वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा तोकेको निर्देशनअनुसार हुनुपर्ने

कर्जा सीमा

 • सहकारी संस्थाका हकमाः: 1.न्यूनतम कर्जा रकम नेरु १०,०००,०००/– 2.अधिकतम कर्जा रकम नेरु १००,०००,०००/– 3. कर्जा रकम संस्थाको सबै स्रोतबाट प्राप्त कूल ऋणको १/३ भन्दा कम हुनुपर्छ 4.अधिकतम कर्जा रकम संस्थाका शेयरपुँजीको ५ गुणसम्म
 • नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सहकारी संस्थाहरुका हकमा:
  • अधिकतम कर्जा रकम नेरु २००,०००,०००/– यदि ती संस्थाहरुले निम्न शर्त पूरा गरेका छन्ः:
   • कर्जा रकम संस्थाको सबै स्रोतबाट प्राप्त कूल ऋणको १/३ भन्दा कम अथवा अधिकतम कर्जा रकम संस्थाका शेयरपुँजीको ५ गुणसम्म हुनुपर्छ (दुईमध्य जुन बढी छ त्यो लागु हुनेछ।)
   • बैंकले गरेको लघुवित्त जोखिम अध्ययनको ख वर्गमा पर्ने संस्था
   • ३% भन्दा कम नन पर्पmमिङ कर्जा भएको संस्था
   • कम्तिमा ५ बर्ष लगातार नाफामा रहेको संस्था
     
 • वित्तीय मध्यस्तकर्ता गैरसरकारी संस्था र वित्तीय विकास बैंकका हकमा
  • न्यूनतम कर्जा रकम नेरु १०,०००,०००/–
  • अधिकतम कर्जा रकम नेरु ३००,०००,०००/–
  • कर्जा रकम संस्थाको सबै स्रोतबाट प्राप्त कूल ऋणको २५% सम्म अथवा अधिकतम कर्जा रकम संस्थाका शेयरपुँजीको ५ गुणसम्म हुनुपर्छ (दुईमध्य जुन बढी छ त्यो लागु हुनेछ।)
  • बैंकले गरेको लघुवित्त जोखिम अध्ययनको ख वर्गमा पर्ने संस्था
  • ३% भन्दा कम नन पर्पmमिङ कर्जा भएको संस्था
अवधि
 • अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट)– सीमा कार्यान्वयनबाट १ बर्ष सम्म वा ऋण सुविधाको अर्को पुनरावलोकन मध्य जुन मिति अघि पर्छ
 • आवधिक कर्जा– अधिकतम ५ बर्ष
 
कर्जाचुक्ता विधि
 • बार्षिक पुनरावलोकन हुनेगरी चक्रिय (रिभल्भिङ) आधारमा। नेपाली पात्रोअनुसार प्रत्यक त्रैमासको अन्त्यमा– आश्विन, पौष, चैत्र र आषाढमा
 • आवधिक कर्जा – समान मासिक किस्ताबन्दी÷समान त्रैमासिक किस्ताबन्दी 
आधारभूत कागजातहरु
 • ऋण आवेदन
 • संस्था दर्ता /दर्ता नवीकरण प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)
 • संस्थाको विधान, प्रबन्धपत्र र नियमावली
 • कर तिरेको रसिद
 • लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
 • बोर्ड माइन्यूट
 • संस्थाको व्यवस्थापन/सचिवद्वारा स्वीकृत बोर्ड सदस्यको नामावली 
 • विगत दुई बर्षको लेखापरीक्षण/अस्थायी आर्थिक प्रतिवेदन। व्यक्तिका हकमा स्वघोषित आर्थिक प्रतिवेदन 
 • निर्देशक÷कमिटि सदस्यहरु, मुख्य व्यक्ति आदिका नागरिकता र हालसालै खिचेको फोटो
 • संस्थाको व्यापार योजना (आवश्यक खण्डमा)
ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस