icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 119.7 120.3 120.9
Euro EUR 1 137.91 138.6 139.98
British Pound GBP 1 163.62 164.44 166.08
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

भिजा इन्टरनेशनल प्रिपेड डेविट कार्ड

बिओकेले व्यावसाय वा घुमघामका लागि विदेश जाने नेपालीहरुको सहज र सुरक्षित यात्रामा सघाउने लक्ष्यले डलर भिजा कार्डको सुविधा उपलब्ध गराउँछ जुन विश्वभर प्रयोग गर्न सकिन्छ।

नेपालमा रकम निकाल्ने सीमा

एक पटकमा रकम निकाल्ने सीमा   ५०० अमेरिकी डलर 
एक दिनमा रकम निकाल्ने सीमा १००० अमेरिकी डलर
एक महिनामा रकम निकाल्ने सीमा १५०० अमेरिकी डलर

नेपालमा पिओएसबाट कारोबार सीमा

एक पटकमा खरिदवापत गर्न सकिने कारोबार  ५०० अमेरिकी डलर
एक दिनमा खरिदवापत गर्न सकिने कारोबार  १००० अमेरिकी डलर
एक महिनामा खरिदवापत गर्न सकिने कारोबार  १५०० अमेरिकी डलर 

विदेशमा रकम निकाल्ने सीमा

 

एक पटकमा रकम निकाल्ने सीमा   ५०० अमेरिकी डलर
एक दिनमा रकम निकाल्ने सीमा   १००० अमेरिकी डलर 
एक महिनामा रकम निकाल्ने सीमा २५०० अमेरिकी डलर

विदेशमा पिओएसबाट कारोबार सीमा 

एक पटकमा खरिदवापत गर्न सकिने कारोबार  १००० अमेरिकी डलर
एक दिनमा खरिदवापत गर्न सकिने कारोबार १००० अमेरिकी डलर
एक महिनामा खरिदवापत गर्न सकिने कारोबार १५००० अमेरिकी डलर
एक बर्षमा खरिदवापत गर्न सकिने कारोबार १५००० अमेरिकी डलर
ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस