icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 116.07 116.65 117.25
Euro EUR 1 140.18 140.88 142.29
British Pound GBP 1 161.02 161.83 163.45
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

थाइ भिसा आवेदन शुल्क

थाइल्यान्डका लागि आवश्यक भिसा प्रक्रियासम्बन्धि काम आवेदकको राहदानी तथा अन्य जरुरी कागजातसहित बिओकेका शाखाहरुबाट गर्न सकिन्छ। 

ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस