icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 116.91 117.5 118.1
Euro EUR 1 137.8 138.49 140.5
British Pound GBP 1 152.95 153.72 155.64
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

थाइ भिसा आवेदन शुल्क

थाइल्यान्डका लागि आवश्यक भिसा प्रक्रियासम्बन्धि काम आवेदकको राहदानी तथा अन्य जरुरी कागजातसहित बिओकेका शाखाहरुबाट गर्न सकिन्छ। 

ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस