icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 117.31 117.9 118.5
Euro EUR 1 138.43 139.13 140.52
British Pound GBP 1 161.35 162.16 163.78
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

साना निजी सवारी

निजी वा व्यवसायिक प्रयोजनका साना सवारीसाधन (कार, जिप, भ्यान, पिकअप)मा आशिंक वा पुनर्लगानी।

योग्यता

 • स्वरोजगार पेशाकर्मीहरु
 • तलबी रोजगारका व्यक्तिहरु
 • व्यापारिक संस्था
 • ऋायस्रोत पहिचान भएका अन्य व्यक्ति जस्तै बहाल, व्यापार, पेन्सन आदि। .

उमेरहद

 • आवेदक कम्तिमा १८ बर्ष पुगेको हुनुपर्ने (निजी प्रयोगको सवारीको हकमा)। 
 • आवेदक बढीमा ६५ बर्ष पुगेको तर कर्जा चुक्ता गरेको अन्तिम मितिसम्म ७० बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने। 
  आवेदकको उमेर ५५ नाघेमा शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) उल्लेख गर्नुपर्ने। शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) ६५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र सगोलको परिवार सदस्यमध्यबाट हुनुपर्ने। 

कर्जा सीमा

 • न्यूनतम रकम– नेरु ५००,००० /– (नेरु पाँच लाख मात्र)
 • अधिकतम रकम– नेरु १०,०००,००० /– (नेरु एक करोड मात्र)
 • लगानी प्रतिशत :
  • नयाँ सवारीका हकमाः अङ्कित मूल्यको ९०%। यसमा अधिकतम ८०% तर ९०% मूल्य बराबरको अतिरिक्त जमानत (घर वा जग्गा वा नगन वा जिन्सि) राख्नुपर्नेछ। 
  • पुनर्लगानी (सट्टाको हकमा पनि)ः आधिकारीक सवारी विक्रेता वा मूल्य निर्धारणकर्ताले स्वीकृत गरेको अनुमानित लागतको अधिकतम ८०%
  • निजी प्रयोगको सवारीका हकमा आधिकारीक सवारी विक्रेता वा मूल्य निर्धारणकर्ताले स्वीकृत गरेको अनुमानित लागतको अधिकतम ५०%

अवधि

बढीमा ८ बर्ष 

असुली

स्वीकृत अवधिभर समान मासिक किस्ताबन्दी (ईएमआइ)

आधारभूत कागजातहरु

 • कर्जा आवेदन 
 • आवेदकका नाममा जारी लगानी गर्न लागिएको सवारीसम्बन्धि खरिदपूर्व प्राप्त भएको मोडल, विकल्प आदि उल्लिखित विवरण (प्रोफोर्मा ईनभोइस) तथा नयाँ सवारीको अङ्कित मूल्य। पुनर्लगानीको हकमा आधिकारी सवारी विक्रेता वा मूल्य निर्धारणकर्ताबाट स्वीकृत सवारीको विस्तृत विवरण भएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ।
 • आवेदक/प्रायोजक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को नागरिकता प्रतिलिपि र हालैको फोटो
 • आवेदक/प्रायोजक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को निवासको नक्साङ्कित ठेगाना
 • आवेदक/प्रायोजक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को आर्थिक स्थिति
 • विक्रेताद्वारा जारी भ्याट बिल
 • व्यापारीक निकायको दर्ता प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरु
 • आवेदक÷प्रायोजकको आय वा नगद प्रवाहसम्बन्धि प्रमाणहरु निम्नप्रकारका छन्:
  • तलबी व्यक्तिका हकमा
   • कार्यरत संस्था वा कम्पनीबाट तलबसम्बन्धि प्रमाण वा स्टेट्मेन्ट र कर तिरेको रसिद
   • आवश्यक परेमा बैंक स्टेट्मेन्ट
  • स्वरोजगार व्यक्तिका हकमा
   • सम्बन्धित पेशागत संघ वा परिषद्मा आबद्ध÷दर्ता प्रमाणपत्र
   • आयविवरण
   • आवश्यकताअनुसार बैंक स्टेट्मेन्ट
  • स्वरोजगार व्यवसायीको हकमा
   • व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र
   • आयकर प्रमाणपत्र
   • हालैको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
   • आवश्यकताअनुसार बैंक स्टेट्मेन्ट
  • अन्यका हकमा
   • आवश्यकताअनुसार हालैको बहाल तिरेको रसिद वा सहमतीपत्र, सम्पत्ति स्वामीत्व पत्र
   • अन्य बहालवाट आर्जित आयको विवरण
   • पेन्सन रसिद, ब्याज भुक्तानीपत्र
   • आवश्यकताअनुसार बैंक स्टेट्मेन्ट
ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस