icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 115.12 115.7 116.3
Euro EUR 1 139.47 140.17 141.57
British Pound GBP 1 162.37 163.19 164.82
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

साना उद्यम कर्जा

स्वरोजगार, व्यवसायी तथा साना व्यपारिक प्रयोजनमा पुँजीगत आवश्यकतालाई पूरा गर्न दिइने कर्जा

कर्जाको किसिम

निश्चित अवधिका लागि

योग्यता

 • आवेदक संस्थाको एकल स्वामीत्ववाहक
 • एकल स्वामीत्ववाहक भएको निजी कम्पनी (प्राइभेट लिमिटेड)। एकभन्दा बढी भएमा नजिकको परिवारको सदस्यहरु मत्र हुनुपर्ने
 • प्राविधिक योग्यता भएका व्यक्तिहरु जस्तै चिकित्सक, इन्जिनियर, लेखा विज्ञ आदि
 • स्वामीत्ववाहक/प्रमुख व्यक्तिको सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा दुई बर्ष अनुभव। प्राविधिक योग्यता भएका व्यक्तिहरुको हकमा यो अनिवार्य नहुन सक्छ।
 • आवेदक वा शिफारिसकर्ताको अन्य कुनै वित्तीय संस्थामा कर्जा नभएको
उमेरहद
 • स्वामीत्ववाहक/प्रमुख व्यक्तिको न्यूनतम उमेर २५ बर्ष
 • स्वामीत्ववाहक/प्रमुख व्यक्तिको अधिकतम उमेर ५८ बर्ष। ५५ देखि ५८ बर्षबीचका आवेदक भएमा शिफारिसकर्ता अनिवार्य। शिफारिसकर्ता एउटै घरपरिवारको सदस्य र ५५ बर्ष मुनिको व्यक्ति हुनुपर्ने
 
कर्जा रकम
 • न्यूनतम रकमः नेरु २००,०००/–
 • अधिकतम रकमः नेरु २,५००,०००/–
 
अवधि
 • न्यूनतमः २ बर्ष 
 • अधिकतमः ६ बर्ष 
 
कर्जा चुक्ता विधि
 • तोकिएको अवधिसम्म समान मासिक किस्ताबन्दी
 • व्यवसायको प्रकृति हेरीे किस्ता सुरुवातको समय तोकिनेछ
आधारभूत कागजातहरु
 • ऋण आवेदन 
 • स्वामित्ववाहक/निर्देशक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर)/मुख्य व्यक्ति/आधिकारिक व्यक्तिको नागरिकता प्रतिलिपि र हालैको फोटो 
 • स्वामित्ववाहक/निर्देशक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर)/मुख्य व्यक्ति/आधिकारिक व्यक्तिको निवासको वा संस्थाको नक्साङ्कित ठेगाना 
 • नवीकरण गरिएको संस्था दर्ता प्रमाणपत्र 
 • आयकर प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र करचुक्ता गरेको रसिदहरु
 • नियमावली र प्रबन्धपत्र तथा प्राईभेट लिमिटेडको हकमा ऋण आवेदन दिन बोर्डको स्वीकृति भएको माइन्यूट  
 • जमातस्वरुप राखिने सम्पत्तिको विवरण जस्तैः स्वामीत्व प्रमाणपत्र,चारैतिरको तस्वीर, चारकिल्ला प्रमाणपत्र, कित्ता नं, नक्सा, आधिकारिक निकायबाट जारी भवननिर्माण स्वीकृतिपत्र, हालसम्मको घरजग्गा राजस्व वा कर तिरेको रसिदहरु। नगरपालिका भित्र धितो राखिएको घरको मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र र पास भएको नक्सा र भवन निर्माण पूरा भएको प्रमाणपत्र। 
 • लगानी गर्न लागेको सम्पत्तिको अनुमानित मूल्य
 • विगतका वा लक्षित आर्थिक प्रतिवेदन (फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट)
 • अन्य स्रोतको प्रमाण (आवश्यक परेमा) 
 • स्वामित्ववाहक, शिफारिसकर्ता वा मुख्य व्यक्तिको कार्यअनुभवसम्बन्धि कागजात/प्रमाण
 • आवश्यब परेमा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट बाट ऋण स्वीकृत वा चुक्त भएको प्रमाणपत्र
 
ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस