icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 116.07 116.65 117.25
Euro EUR 1 140.18 140.88 142.29
British Pound GBP 1 161.02 161.83 163.45
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

व्यक्तिगत कर्जा

व्यक्तिगत जिम्मेवारी पूरा गर्न दिइने कर्जा

योग्यता

 • तलबी व्यक्तिहरु
 • स्वरोजगार व्यक्तिहरु
 • आफैले अथवा आमा,बाबु,जीवनसाथी, छोरा वा छोरीमध्य परिवारका कुनै सदस्यले व्यवसाय स्थापना गरेका व्यक्तिहरु 
 • व्यवसाय/बहाल/लगानी आदिजस्ता आयसोत भएका व्यक्ति
 • माथिबाहेक आमा, बाबु, जीवनसाथी, छोरा वा छोरीजस्ता नजिकका नातेदारले सम्बन्धित व्यक्तिबाट प्रायोजनपत्र(स्पोनसरसिप) प्राप्त गरेमा यो कर्जा सुविधा पाउन सक्छन्। 

उमेरहद

 • आवेदकको न्यून्तम उमेरः २५ बर्ष
 • तलबी कर्मचारीको हकमा अवकाशको उमेर ननाघेको
 • स्वरोजगार,व्यापार,व्यवसाय आदि भएका व्यक्तिका हकमा ऋण चुक्ताको अन्तिम म्यादसम्म ६५ उमेर ननाघेको। शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) भएको खण्डमा उमेरहद लागु नहुने। शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) एकै परिवारको सदस्य र ६५ उमेर ननाघेका हुनुपर्ने। 

कर्जा सीमा

 • ​न्यूनतम रकम नेरु २००,०००/– (नेरु दुई लाख मात्र)
 • अधिकतम रकम नेरु २,५००,०००/– (नेरु पच्चीस लाख मात्र)​

लगानी %

 • घरजग्गा जस्ता सम्पत्तिको अधिकतम ७०% मूल्य 
 • नगद अथवा जिन्सि बस्तुहरुको कूल ९०% मूल्य बराबर 

कर्जाचुक्ता अवधि 

अधिकतम १० बर्ष 

असुल विधि

स्वीकृत अवधिभर समान मासिक किस्ताबन्दी (ईएमआइ)

आवश्यक कागजातहरु

ऋण आवेदन 

 • आवेदकको निवासको नक्साङ्कित ठेगाना र प्रस्तावित जमानत/धितो 
 • बैंकले तोकेको ढाँचामा आवेदकले भईपरी आएको जोखिम व्यहोर्ने स्वघोषणा 
 • आवेदक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को नागरिकता प्रतिलिपि र हालैको फोटो 
 • जमानत/धितोको विवरण जस्तैःलालपुर्जा, चारकिल्ला प्रमाणपत्र, आदि
 • आवेदक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को उमेरको प्रमाण
 • आवश्यक खण्डमा नाताप्रमाणित पत्र 
 • आवेदक/अभिभावकको/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) आय वा नगदप्रवाहसम्बन्धि पत्र (इनकम स्टेट्मेन्ट) 
ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस