icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 115.12 115.7 116.3
Euro EUR 1 139.47 140.17 141.57
British Pound GBP 1 162.37 163.19 164.82
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

अनलाइन भुक्तानी

तपाईँले आफ्नो टोफल, स्याट, जिआरई, जिम्याट र एसिसिए परीक्षा शुल्कहरु बिओकेका कुनैपनि शमखाबाट तिर्न सक्नुहुनेछ। 

ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस