icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 115.12 115.7 116.3
Euro EUR 1 139.47 140.17 141.57
British Pound GBP 1 162.37 163.19 164.82
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

महिला उद्यमी कर्जा

महिला उद्यमीहरुका नयाँ वा सञ्चालनमा रहेका कार्यहरुमा स्थिर तथा चालू पुँजीका आवश्यकतालाई पूरा गर्न दिइने कर्जा 
 
कर्जाका किसिम
 • अल्पकालीन कर्जा
 
आवेदकका योग्यता
 • १८ देखि ६० बर्षबीचका नेपाली महिला
 • बैंकमा वचत/ निक्षेप भई एकल खाता सञ्चालनमा भएको महिला
 • सञ्चालनमा रहेको उद्यम वा बैंकले स्वीकृत गर्न मिल्ने उद्यम योजना
 • समान मासिक/त्रैमासिक किस्ता तिर्न आय वा राजस्वको निश्चित स्रोत भएको
उमेरहद
 • कर्जा लिने समयमा १८ देखि ६० बर्षबीचको हुनुपर्ने। आवेदक ५५ बर्ष माथि भए शिफरिसकर्ता अनिवार्य हुने। त्यस्ता शिफरिसकर्ता ५५ बर्ष मुनिको र एउटै घरपरिवारको सदस्यमध्यको हुनुपर्ने।
कर्जा सीमा
 • न्यूनतमः नेरु ५०,०००/–
 • अधिकतमः नेरु ४००,०००/–
ऋण अवधि
 • अधिकतम ३ बर्ष
 
कर्जा चुक्ता
 • समान मासिक वा त्रैमासिक किस्ताबन्दीमा
 
आधारभूत कागजातहरु
 • ऋण आवेदन 
 • आवेदक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को नागरिकता प्रतिलिपि र हालैको फोटो 
 • आवेदकको निवासको नक्साङ्कित ठेगाना र प्रस्तावित जमानत÷धितो 
 • नवीकरण गरिएको संस्था दर्ता प्रमाणपत्र र करसम्बन्धि कागजातहरु
 • आवेदक/ शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) आय वा नगदप्रवाहसम्बन्धि पत्र (इनकम स्टेट्मेन्ट) 
 • व्यवसाय विस्तारसम्बन्धि कागजातहरु (उपलब्ध भएमा)
 • जमातस्वरुप राखिने सम्पत्तिको स्वामीत्व प्रमाणपत्र,चारैतिरको तस्वीर, चारकिल्ला प्रमाणपत्र, कित्ता नं, नक्सा, आधिकारिक निकायबाट जारी भवननिर्माण स्वीकृतिपत्र, हालसम्मको घरजग्गा राजस्व वा कर तिरेको रसिदहरु। नगरपालिका भित्र धितो राखिएको घरको मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र र पास भएको नक्सा र भवन निर्माण पूरा भएको प्रमाणपत्र। 
 • आधिकारिक सरकारी निकाय (नापी/ नगरपालिकाबाट/गाउँपालिका)बाट जारी जमानत÷धितोको मूल्य तोकिएको कागजात 
 • आवेदक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को विवरण, नाताप्रमाण, नागरीकता र उमेरको प्रमाण, पेशा र आय, फोटो र बैंकले तोकेका अन्य कागजात
 
 
 
 
 
 
 
 
ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस