icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 117.71 118.3 118.9
Euro EUR 1 136.89 137.58 139.57
British Pound GBP 1 151.61 152.37 154.28
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस