icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 118.9 119.5 120.1
Euro EUR 1 139.01 139.71 141.74
British Pound GBP 1 154.96 155.74 157.69
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

आवास कर्जा

पहिचानयोग्य र स्थिर आम्दनीको स्रोत भएका व्यक्तिहरुलाई आवासको व्यवस्था गर्न आंशिक आर्थिक सहायता

योग्यता

 • स्वरोजगारमा रहेका पेशाकर्मीहरु
 • तलबी कर्माचारीहरु
 • पहिचानयोग्य आम्दनीको स्रोत भएका अन्य व्यक्तिहरु जस्तैः बहाल, व्यापार, पेन्सन आदि।

उमेरहद

 • आवेदक कम्तिमा १८ बर्ष पुगेको हुनुपर्ने।
 • आवेदक बढीमा ६५ बर्ष पुगेको तर कर्जा चुक्ता गरेको अन्तिम मितिसम्म ७० बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने। आवेदकको उमेर ५५ नाघेमा शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) उल्लेख गर्नुपर्ने। शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) ६५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र सगोलको परिवार सदस्यमध्यबाट हुनुपर्ने।

कर्जा सीमा

 • न्यूनतम रकम– नेरु ५००,००० /– (नेरु पाँच लाख मात्र)
 • अधिकतम रकम– नेरु १०,०००,००० /– (नेरु एक करोड मात्र)
 • लगानी प्रतिशत
  • लगानी गरिएको सम्पत्तिको उचित बजार मूल्यको अधिकतम ६०%। घरनिर्माणको अनुमानित लागतको अधिकतम ९०% तर जमानत वा धितो सम्पत्तिको उचित बजार मूल्यको न्यूनतम ६०% हुनुपर्नेछ।
  • घर मर्मत वा जिर्नोद्धारका लागि बैंकका आधिकारिक मूल्य निर्धारणकर्ताले स्वीकृत गरेको अनुमानित लागतको अधिकतम ९०%

नोटः कृपया नेरु १ करोडमाथिको कर्जाका लागि आवासिय घरजग्गा कर्जा सुविधा हेर्नुहोस्।

अवधि

 • अधिकतम २० बर्ष (सुरुवातका १२ महिना बाहेक)
 • मर्मत वा जिर्नोद्धारका हकमा अधिकतम १० बर्ष ((सुरुवातका १२ महिना बाहेक)

असुली

स्वीकृत अवधिभर समान मासिक किस्ताबन्दी (ईएमआइ)

आधारभूत कागजातहरु

 • कर्जा आवेदन
 • आवेदक/प्रायोजक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को निवासको नक्साङ्कित ठेगाना
 • आवेदक/प्रायोजक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को नागरिकता प्रतिलिपि र हालैको फोटो
 • आवेदक/प्रायोजक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को आर्थिक स्थिति
 • राजीनामापत्र (आवश्यक परेको ठाँउमा)
 • लगानी गर्न लागिएको सम्पत्तिसम्बन्धि मुख्य कागजातहरु जस्तैः स्वामीत्व प्रमाणपत्र, चारकिल्ला प्रमाणपत्र, कित्ता नं, नक्सा, आधिकारिक निकायबाट जारी भवननिर्माण स्वीकृतिपत्र, हालसम्मको घरजग्गा राजस्व वा कर तिरेको रसिदहरु। नगरपालिका भित्र धितो राखिएको घरको मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र र पास भएको नक्सा र भवन निर्माण पूरा भएको प्रमाणपत्र।
 • आवेदक÷प्रायोजकको आय वा नगद प्रवाहसम्बन्धि प्रमाणहरु निम्नप्रकारका छन्ः
  • तलबी व्यक्तिका हकमा
   • कार्यरत संस्था वा कम्पनीबाट तलबसम्बन्धि प्रमाण वा स्टेट्मेन्ट र कर तिरेको रसिद
   • आवश्यक परेमा बैंक स्टेट्मेन्ट
  • स्वरोजगार व्यक्तिका हकमा
   • सम्बन्धित पेशागत संघ वा परिषद्मा आबद्ध÷दर्ता प्रमाणपत्र
   • आयविवरण
   • आवश्यकताअनुसार बैंक स्टेट्मेन्ट
  • स्वरोजगार व्यवसायीको हकमा
   • व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र
   • आयकर प्रमाणपत्र
   • हालैको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
   • आवश्यकताअनुसार बैंक स्टेट्मेन्ट
  • अन्यका हकमा
   • आवश्यकताअनुसार हालैको बहाल तिरेको रसिद वा सहमतीपत्र, सम्पत्ति स्वामीत्व पत्र
   • अन्य बहालवाट आर्जित आयको विवरण
   • पेन्सन रसिद, ब्याज भुक्तानीपत्र
   • आवश्यकताअनुसार बैंक स्टेट्मेन्ट
ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस