icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 115.12 115.7 116.3
Euro EUR 1 139.47 140.17 141.57
British Pound GBP 1 162.37 163.19 164.82
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

साधारण लघुवित्त सहयोग

साधारण लघुवित्त सहयोग कम आय भएका तथा सीमान्तिकृत समूहहरुलाई प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकामा आधारित छ। 

कर्जाका किसिम

 • आवधिक कर्जा
  • दर्ता भएका संस्थालाई एकमुष्ट कर्जा
  • साझेदार संस्थाका सदस्यलाई कर्जा
योग्यता
 • लघुवित्त सेवामा संलग्न दर्ता भएका संस्थाहरु
 • व्यक्तिहरु– साझेदार संस्थाका सदस्यहरु
दर्ता भएका संस्थाहरुका हकमा
 • नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका
 • कम्तिमा दुई बर्ष निरन्तर नाफामा रही लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेका सहकारी, वित्तीय मध्यस्तकर्ता गैरसरकारी संस्थाहरु
 • उक्त संस्थाहरुको विधान/नियमावली/प्रबन्धपत्रमा निक्षेप जम्मा, ऋण परिचालन र अन्य संस्थाबाट ऋण प्राप्तिजस्ता प्रावधान हुनुपर्ने
व्यक्तिका हकमा
 • साझेदार संस्थाको सदस्य
 • साझेदार संस्थाबाट छानविन भई शिफारिस भएका व्यक्ति
 • संयुक्त रुपमा गरिने वित्तीय सहयोगमा बैंक र साझेदार संस्थाबीच भएको लिखित सहमति 
 
कर्जा सीमा
 • न्यूनतम रकमः नेरु ३००,०००/– (नेरु तीन लाख मात्र)
 • अधिकतम रकमः नेरु १०,०००,०००/– (नेरु १ करोड मात्र)
 • कर्जा रकम संस्थाको कूल प्राप्त ऋणको २५% भन्दा कम हुनुहुँदैन 
 
 
अवधि
अधिकतम ५ बर्ष 
 
ऋण चुक्ता विधि
समान मासिक किस्ताबन्दी (इएमआई)
 
आवश्यक कागजातहरु
 • ऋण आवेदन 
 •  नगरिकता र हालसालै खिचेको फोटो एकल आवेदकको हकमा 
 • साझेदार संस्थाको सदस्य भएमा साझेदार संस्थाको सदस्यता प्रमाण
 • बैंक र उक्त संस्थाबीच भएको औपचारिक सहमति
 • सदस्य भएमा उक्त संस्थाको सिफारिस साझेदार संस्थाको सदस्य भएमा
 • आवेदकको नक्साङ्कित ठेगाना
 • संस्थाको हकमा
 • स्वामित्ववाहक/साझेदारहरु/बोर्ड सदस्यहरु/कमिटि सदस्यहरुको नगरिकता र हालसालै खिचेको फोटो
 • नवीकरण गरिएको संस्था दर्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)
 • संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, विधान (आवश्यक परेमा)
 • बोर्डद्वारा ऋण लिन गरिएको औपचारिक निर्णय रसोही सम्बन्धमा बैंकको प्रक्रियामा संलग्न हुने दुई कर्मचारी तोकिएको स्वीकृतिपत्र
 • संस्थाको व्यवस्थापन/सचिवद्वारा स्वीकृत बोर्ड सदस्यको नामावली 
 • विगत दुई बर्षको लेखापरीक्षण/अस्थायी आर्थिक प्रतिवेदन। व्यक्तिका हकमा स्वघोषित आर्थिक प्रतिवेदन 
 • प्रस्तावित परियोजनाबाहेक अन्य आयस्रोतको विवरण (आवश्यक खण्डमा)
 • संस्थाको व्यापार योजना (आवश्यक खण्डमा)
ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस