icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 115.12 115.7 116.3
Euro EUR 1 139.47 140.17 141.57
British Pound GBP 1 162.37 163.19 164.82
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

विकाश कर्जा इकाई(डिसियू)

यो इकाईले बञ्चित तर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष लगानी गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कूल ऋण प्रवाहमध्यको ५% यस क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्दछ जुन निम्नप्रकारका छन्ः
 
  • महिला उद्यमशील कर्जाः यो सुविधा महिला उद्यमीहरुलाई आफ्नो सञ्चालनमा रहेको वा नयाँ व्यापारिक कार्यहरुमा अल्पकालीन सहयोग पुगोस भन्ने उद्देश्ले तयार पारिएको हो। यसको मुख्य लक्ष्य महिलाहरुले सञ्चालन गरेका उद्यमसम्बन्धि क्रियाकलापमा आंशिक रुपमा स्थिर र चालू पुँजीको आवश्यकता पूरा गर्न सघाउनु हो। 
  • किसान कर्जाः यस कर्जाको उद्देश्य किसानहरुलाई कृषिसम्बन्धि विभिन्न क्रियाकलाप जस्तै पशुपालन, माछापालन, कृषि उपकरण खरिद, भण्डारण स्थानको निर्माण, कम लागतमा घर निर्माण आदिमा आवश्यक स्थिर र चालू पुँजीको व्यवस्था गर्न निश्चित अवधिका लागि ऋण सहयोग प्रदान गर्नु हो। 
  • वैदेशीक रोजगार कर्जा ः यो कर्जा भारतबाहेक अन्य देशमा रोजगारमा गएका व्यक्ति वा तीनका परिवारलाई उपलब्ध गराइन्छ। यसका लागि कम्तिमा एकपटक नेपालमा आवेदकको बैंक खातामा ो विप्रेषण (रेमिट्यान्स) प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ।  
  • साना उद्योग कर्जाः यो सुविधा स्वरोजगार, व्यवसायिक र साना व्यापारिक निकायहरुको पुँजीको आवश्यकता पूरा गर्न र उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनमा आवश्यक सम्पत्ति÷बस्तुहरुको खरिद गर्न आंशिक वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न तयार पारिएको हो। 
  • कृषि व्यापार कर्जाः यो कर्जा सुविधा कृषि व्यापारमा आवश्यक अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न लक्षित छ। यो कर्जा कृषि सम्बन्धि गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा दर्ता भएका संस्था/कम्पनी/सहकारी आदिलाई उपलब्ध गराइन्छ। 
  • नवीकरणीय उर्जा कर्जा ः यो कर्जा सुविधा नवीकरणीय उर्जा उत्पादनमा संलग्न÷सहजीकरण गर्ने उपकरण वा परियोजना जस्तै बायो ग्यास, वायु उर्जा, जल उर्जा, सौर्य उर्जा आदिमा वित्तीय सहयोग गर्न तयार पारिएको हो। 
  • बिओके किसान सजिलो खेतीपाति कर्जाः यो कर्जाको उद्देश्य किसानहरुलाई कृषि सामग्री खरिद गर्न चक्रिय ऋण सुविधा प्रदान गर्नु हो। 
  • एकमुष्ट ऋण सहयोग ःयो सुविधा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई साना कर्जा उपलब्ध गराउने साना वित्तीय संस्थाहरु जस्तै सहकारी र लघुवित्त संस्थाप्रति लक्षित छ। बिओकेले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरुलाई एकमुष्ट ऋण प्रदान गर्दछ जुन उनीहरुले आफ्ना सहस्यहरुलाई प्रदान गर्दछन्। यस्ता ऋण सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरुको संस्थागत शिफारिस (ग्यारेन्टी)को आधारमा प्रवाह गरिन्छ।  
 
 
 
 
ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस