icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 115.12 115.7 116.3
Euro EUR 1 139.47 140.17 141.57
British Pound GBP 1 162.37 163.19 164.82
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

नगद वा जिन्सिवापत ऋण सुविधा

कोषमा अधारित वा अनाधारित ऋण सुविधामा नगद अथवा जिन्सिलाई धितो राखिन्छ।

आवश्यकताहरु

 • कोषमा आधारित सुविधा
  • एकल वा संयुक्त आवेदक
  • संस्था/कम्पनी
 • गैर कोषमा आधारित सुविधा
  • प्रतितपत्र (लेटर अफ क्रेडिट) को हकमा:
   • दर्ता गरिएको संस्था वा कम्पनी
 • धितो वा जमानत निम्न व्यक्तिका नाममा हुनेछः:
  • आवेदक
  • प्रोप्राइटरसिप संस्थाको हकमा स्वामीत्ववाहक÷प्रोप्राइटर वा निजको नजिकको नातेदार (आमाबाबु, जीवनसाथी, सन्तान)
  • साझेदार संस्थाको हकमा साझेदार वा निजको नजिकको नातेदार (आमाबाबु, जीवनसाथी, सन्तान)
  • निजी/सार्वजानिक कम्पनि लिमिटेडको हकमा प्रवद्र्धक/निर्देशक/निजको/नजिकको नातेदार (आमाबाबु, जीवनसाथी, सन्तान)

कर्जा/ऋण रकम

कर्जा÷ऋण रकम आफ्नो निक्षेप वा सरकारी धितो बराबर वा त्यसभन्दा कम हुनुपर्दछ। 

अवधि

ऋण सुविधाको अवधि एकबर्षसम्म वा निक्षेप वा सरकारी धितोको म्याद समाप्ति मध्ये जुन कम अवधिको छ त्यो लागु हुनेछ । 

ब्याज भुक्तानी

ब्याज भुक्तानी नेपाली पात्रोको प्रत्यके त्रैमासको अन्त्यमा हुनेछ। 

आधारभूत कागजातहरु

 • व्यक्तिको हकमा
  • ऋण आवेदन
  • आवेदकको नगरिकता र हालसालै खिचेको फोटो
  • आवेदकको निवासको नक्साङ्कित ठेगाना
 • संस्था÷कम्पनीको हकमा
  • ऋण आवेदन
  • स्वामीत्ववाहक (प्रोप्राइटर)/साझेदार/निर्देशक/आधिकारिक व्यक्तिको नागरिकता र हालै खिचेको फोटो
  • नवीकरण गरिएको संस्था दर्ता प्रमाणपत्र
  • प्यान/भर्खरको कर तिरेको रसिद
  • स्वामीत्ववाहक (प्रोप्राइटर)/साझेदार/निर्देशक/आधिकारिक व्यक्तिको निवासको नक्साङ्कित ठेगाना.
  • ऋण आवेदन दिने निर्णयसहितको बोर्ड माइन्यूट
  • बैंक वा सम्बधित संस्थामा ऋण आवेदन दिन स्वीकृत नियमावली र प्रबन्धपत्र
ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस