icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 115.12 115.7 116.3
Euro EUR 1 139.47 140.17 141.57
British Pound GBP 1 162.37 163.19 164.82
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

कल खाताहरु

आफ्नो संस्थाको अतिरिक्त आमदनीको व्यवस्थापन गर्न, बिओकेमा कल खाता खोल्न सकिन्छ जसमा बढी आमदनीमा ब्याज प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

विशेषताहरु

 • चल्ती वा वचत खाता खोल्न सकिने
 • दैनिक मौज्दातमा ब्याजको हिसाब
 • यस किसिमका खातामा भुक्तानीको अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने
 • कार्यालय समयमा मात्र निक्षेप जम्मा गर्न सकिने
 • यस खातामा चेकबुक जारी गरिने छैन

फाइदाहरु

आवश्यक कागजातहरु

सिमित दायित्व भएका संस्था/सामाजिक संघसंस्था/ शैक्षिक संस्थाहरु
 • तयारी खाता खोल्ने फारम 
 • खाता खोल्ने र कारोबार बारे बोर्डको निर्णय
 • संस्था दर्ता प्रमाणपत्र
 • नियमावली
 • प्रबन्धपत्र
 • आयकर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड)
 • परिचयपत्र (नागरिकता÷राहदानी ÷चालक अनुमतिपत्र÷मतदाता परिचयपत्र)
 • दुई प्रति हालसालै खिचिएको खातावालाकोे पासपोर्ट साइज फोटो
 
स्वामित्ववाला/साझेदार संस्था
 • साझेदारी सहमतीपत्र
 • तयारी खाता खोल्ने फारम 
 • संस्था दर्ता प्रमाणपत्र
 • आयकर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड)
 • साझेदारी सहमतीपत्र
 • परिचयपत्र (नागरिकता÷राहदानी ÷चालक अनुमतिपत्र÷मतदाता परिचयपत्र)
 • दुई प्रति हालसालै खिचिएको खातावालाकोे पासपोर्ट साइज फोटो


खाता खोल्ने फारम डाउनलोड गर्नुहोस् 

ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस