icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 116.07 116.65 117.25
Euro EUR 1 140.18 140.88 142.29
British Pound GBP 1 161.02 161.83 163.45
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

BOK Sahaj Bachat Khata

On the special occasion of Bank’s 25th Anniversary, we introduce to you “BOK Sahaj Bachat Khata”. The features of the product is highlighted below :

विशेषताहरु

Interest Rate 3.5% p.a.
Interest payment frequency Quarterly on daily closing balance
Minimum Balance NPR 25
Visa Debit Card Free for first year
BOK Smart Free for first year
BOK Click Free for first year
ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस