icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 115.12 115.7 116.3
Euro EUR 1 139.47 140.17 141.57
British Pound GBP 1 162.37 163.19 164.82
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

बिओके किसान बैंकिङ्ग सेवा

क. किसान कर्जा
यसको उद्देश्य किसानहरुलाई कृषिसम्बन्धि विभिन्न क्रियाकलाप जस्तै पशुपालन, माछापालन, कृषि उपकरण खरिद, भण्डारण स्थानको निर्माण, कम लागतमा घर निर्माण आदिमा आवश्यक स्थिर र चालू पुँजीको व्यवस्था गर्न निश्चित अवधिका लागि ऋण सहयोग प्रदान गर्नु हो। 
 
कर्जाको प्रकार
 • आवधिक कर्जा
 
योग्यता
 • आवेदक कृषक हुनुपर्ने
 • कृषिlखेतीपातीको क्षेत्रमा अनुभवी र कृषिजन्य कामहरुबाट आयआर्जन गर्ने व्यक्ति
 
उमेरहद
 • आवेदकको न्यूनतम उमेर १८ बर्ष
 • आवेदकको अधिकतम उमेर ६० बर्ष। आवेदक ५५ देखि ६० बर्षबीच भएमा भएमा शिफारिसकर्ता अनिवार्य। शिफारिसकर्ता एउटै घरपरिवारको सदस्य र ५५ बर्ष मुनिको व्यक्ति हुनुपर्ने
 
कर्जा सीमा
 • न्यूनतम रकमः नेरु १०,०००/–
 • अधिकतम रकमः नेरु ४००,०००/– 
 • उपकरण खरिदको हकमा मूल्यको अधिकतम ८०%
 
कर्जा अवधि र चुक्ता विधि
 • अधिकतम ३ बर्षसम्म
 • कम लागतमा घरनिर्माण गर्ने खण्डमा, अधिकतम ५ बर्षसम्म
 • समान मासिक किस्तमबन्दी वा समान त्रैमासिक किस्ताबन्दीमा कर्जा भुक्तान गर्न सकिने
 
आधारभूत कागजातहरु
 • कर्जा आवेदन 
 • आवेदक/प्रायोजक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को नागरिकता प्रतिलिपि र हालैको फोटो
 • आवेदक/प्रायोजक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को निवासको नक्साङ्कित ठेगाना
 • विरुवा, उपकरण आदिको खरिदको प्रोफर्मा इन्भोइस
 • धितो राखिने सम्पत्तिको सक्कल लालपुर्जा, चारकिल्ला प्रमाणपत्र र घरजग्गा राजस्व वा कर तिरेको रसिदहरु। 
 • नापी कार्यालय/नगरपालिका/गाउँपालिकाद्वारा जारी मूल्यसम्बन्धि कागजप्रमाण । 
 • आवेदकको अनुमानित आय
 • कम लागतको घरनिर्माणमा, अनुमानित लागतसहित आधिकारिक कागजपत्र जस्तःै लालपुर्जा, चारकिल्ला प्रमाणपत्र, कित्ता नं, नक्सा, आधिकारिक निकायबाट जारी भवननिर्माण स्वीकृतिपत्र, हालसम्मको घरजग्गा राजस्व वा कर तिरेको रसिदहरु। नगरपालिका भित्र धितो राखिएको घरको मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र र पास भएको नक्सा र भवन निर्माण पूरा भएको प्रमाणपत्र।  
ख. बिओके किसान सजिलो खेतीपाती कर्जा
कृषि उपजहरुको खरिदका लागि चक्रिय ऋण सुविधा
 
कर्जाको किसिम
 • अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट)
 
योग्यता
 • नेपाली नागरिक
 • आवेदक कृषक हुनुपर्ने
उमेरहद
 • आवेदकको न्यूनतम उमेर १८ बर्ष
 • आवेदकको अधिकतम उमेर ६५ बर्ष। आवेदक ५५ देखि ६० बर्षबीच भएमा भएमा शिफारिसकर्ता अनिवार्य। शिफारिसकर्ता एउटै घरपरिवारको सदस्य र ५५ बर्ष मुनिको व्यक्ति हुनुपर्ने
कर्जा सीमा
 • न्यूनतम रकमः नेरु ५०,०००/–
 • अधिकतम रकमः नेरु ३००,०००/– 
अवधि र ऋण चुक्ता विधि
 • बार्षिक पुनरावलोकन हुनेगरी चक्रिय (रिभल्भिङ) आधारमा तर बर्षभरिमा तिर्नुपर्ने किस्ता चुक्ता भएको खण्डमा मात्र नवीकरण गरिनेछ।
 • व्याज भुक्तानी नेपाली पात्रोअनुसार प्रत्यक त्रैमासको अन्त्यमा– आश्विन, पौष, चैत्र र आषाढको अन्त्यमा हुनेछ। 
आधारभूत कागजातहरु
 • कर्जा आवेदन 
 • आवेदक/प्रायोजक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को नागरिकता प्रतिलिपि र हालैको फोटो
 • आवेदक/प्रायोजक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को निवासको नक्साङ्कित ठेगाना
 • धितो राखिने सम्पत्तिको विवरण तथा सक्कल लालपुर्जा, चारकिल्ला प्रमाणपत्र र घरजग्गा राजस्व वा कर तिरेको रसिदहरु। मूल्य कर्जाको १००% समेटिने हुनुपर्दछ।
 • नापी कार्यालय/नगरपालिका/गाउँपालिकाद्वारा जारी मूल्यसम्बन्धि कागजप्रमाण । 
 • आवेदकको अनुमानित/लक्षित/स्वघोषित आयविवरण
 • अन्य स्रोतबाट आम्दनी भएमा उल्लेख गर्ने
 • स्वामित्ववाहक, शिफारिसकर्ता वा मुख्य व्यक्तिको कार्यअनुभवसम्बन्धि कागजात÷प्रमाण
 • सम्बन्धित जग्गा र अनुमानित लागत उल्लेख गरिएको स्थानीय सरकारको शिफारिसपत्र
ग. बिओके उँखु चलानी लगानी (बेलौरी शाखाबाट मात्र उपलब्ध)
महाकाली चिनी उद्योगबाट किसानबाट उँखु खरिदवापत जारी चलानी÷रसिद सम्बन्धि वित्तीय सहयोग
 
कर्जाको प्रकार 
 • डिमाण्ड 
 
योग्यता
 • आवेदक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने
 • महाकाली चिनी उद्योगले शिफारिस गरेका किसानहरु
उमेरहद
 • आवेदकको न्यूनतम उमेर १८ बर्ष
 • आवेदकको अधिकतम उमेर ६५ बर्ष। आवेदक ६० देखि ६५ बर्षबीच भएमा भएमा शिफारिसकर्ता अनिवार्य। शिफारिसकर्ता एउटै घरपरिवारको सदस्य र ५५ बर्ष मुनिको व्यक्ति हुनुपर्ने
कर्जा सीमा
 • अधिकतम नेरु ३००,०००/– वा चलानी महाकाली चिनी उद्योगबाट जारी रसिदको ७५% 
 
अवधि र ऋण चुक्ता विधि
 • अधिकतम ६ महिना
 • व्याज भुक्तानी नेपाली पात्रोअनुसार प्रत्यक त्रैमासको अन्त्यमा– आश्विन, पौष, चैत्र र आषाढको अन्त्यमा हुनेछ। 
 • साँवा (बाँकि व्याजसहित) तोकिएको म्यादसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने
आधारभूत कागजातहरु
 • कर्जा आवेदन 
 • आवेदक/प्रायोजक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को नागरिकता प्रतिलिपि र हालैको फोटो
 • आवेदक/प्रायोजक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को निवासको नक्साङ्कित ठेगाना
 • महाकाली चिनी उद्योगबाट उँखुखरिदको चलानी/रसिद 
 • प्रस्तावित कर्जा रकम उल्लिखित महाकाली चिनी उद्योगको शिफारिसपत्र
ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस