icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 115.12 115.7 116.3
Euro EUR 1 139.47 140.17 141.57
British Pound GBP 1 162.37 163.19 164.82
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

गरगहनावापत बिओके वित्तीय सहयोग

व्यक्तिका निजी आवश्यकता पूरा गर्न गरगहना धितो राखी दिइने वित्तीय सहयोग। यो सुविधा न्यूरोड शाखाले व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। 
 
योग्यता 
पहिचानयोग्य र स्थिर आम्दनीको स्रोत भएका व्यक्तिहरु
 
उमेरहद
आवेदकको न्यूनतम उमेर – १८ बर्ष
आवेदकको अधिकतम उमेर – ६५ बर्ष। आवेदकको उमेर ५८ बर्ष माथि भएको खण्डमा शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) अनिवार्य छ। शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) ५५ बर्ष ननाघेको र सगोल परिवारको सदस्य हुनुपर्दछ। 
 
कर्जा सीमा 
नियमित वा चक्रिय प्रकृतिको डिमाण्ड लोन
 
 • न्यूनतम कर्जा– नेरु ५०,०००/– (नेरु पचास हजार मात्र)
 • अधिकतम कर्जा– नेरु ५,०००,०००/– (नेरु पचास लाख मात्र)
 • लगानी %ः बैंकमा धितो राखिएको गरगहनाको कूल मूल्यको ७०% ननाघेको तर २४ क्यारेट सुनको हकमा ७५ % ननाघेको
 
अवधि
नवीकरण हुनेगरी अधिकतम १ बर्ष तर व्याजदर बक्यौता रहेमा उक्त अवधि नलम्बिन सक्छ। 
 
आवश्यक कागजातहरु
 • ऋण आवेदन
 • आवेदकको/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) का निवासको नक्साङ्कित ठेगाना 
 • आवेदक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को नागरिकता र हालैको फोटो
 • आवेदक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को आयस्रोत खुलाउने प्रमाण
 • हालसालै खरिद गरिएको गरगहना भएमा खरिद बिल
 • गरगहनाको स्वामीत्ववाहक उल्लिखित कम्तिमा एकजना परिवारको सदस्यले प्रमाणित गरेको प्रेषित घोषणा
 • बैंकले स्वीकृति दिएको गरगहना जाँचकर्ताले धितो राखिएको गहनाका गरेकोे मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
 • आवेदकको थत विवरण तथा घोषणा
 • आवेदक/शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को आर्थिक हैसियतसम्बन्धि
 • अन्य आवश्यक कागजात
 
 
ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस