icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 115.12 115.7 116.3
Euro EUR 1 139.47 140.17 141.57
British Pound GBP 1 162.37 163.19 164.82
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

कृषिव्यापार कर्जा

कर्जाका किसिम
 • अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट)
 •  आवधिक
 
योग्यता
 • व्यक्तिहरु
 • कृषि तथा वनसम्बन्धि कार्यमा संलग्न दर्ता भएका उपभोक्ता समूहरु÷फार्म÷कम्पनी÷स्ांघसंस्था÷सहकारी
उमेरहद
 • आवेदकको न्यूनतम उमेर १८ बर्ष
 • आवेदकको अधिकतम उमेर ६५ बर्ष। आवेदक ६० बर्ष माथिको भएमा शिफारिसकर्ता अनिवार्य। शिफारिसकर्ता एउटै घरपरिवारको सदस्य र ५५ बर्ष मुनिको व्यक्ति हुनुपर्ने
 
कर्जा सीमा
 • न्यूनतम रकमः नेरु ४००,०००/-
 • अधिकतम रकमः नेरु १०,०००,०००/-
 • व्यक्तिका हकमा अधिकतम रकमः नेरु १,०००,०००/-
 
अवधि/कर्जा चुक्ता विधि
 
 • नियमित वा चक्रिय आधारमा १ बर्षसम्म अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) (नवीकरण हुनेगरी)
 • अधिकतम ५ बर्षसम्मको आवधिक कर्जा (स्थिर सम्पत्तिको प्रकृति हेरी सुरुको १ बर्ष किस्ता नतिर्नुपर्नेगरी)

आवेदकको आयको प्रकार र कृषि उत्पादनको मौसमअनुसार समान मासिक किस्ताबन्दी वा समान त्रैमासिक किस्ताबन्दी वा इच्छाअनुसारको किस्ताबन्दी

 
आधारभूत कागजातहरु
 • कर्जा आवेदन 
 • आवेदक÷प्रायोजक÷शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को नागरिकता प्रतिलिपि र हालैको फोटो
 • आवेदक÷प्रायोजक÷शिफारिसकर्ता (ग्यारेन्टर) को निवासको नक्साङ्कित ठेगाना
 • स्वामित्ववाहक÷साझेदार÷बोर्डका सदस्यहरु÷समिति सदस्यहरु÷उपभोक्ता समूहहरु÷फार्म÷कम्पनि÷संस्था÷सहकारीका प्रमुख व्यक्तिहरुका नागरिकता प्रतिलिपि र हालैको फोटो
 • उपभोक्ता समूहहरु÷फार्म÷कम्पनि÷संस्था÷सहकारीको दर्ता प्रमाणपत्र (नवीकरण गरिएको) र स्थायी लेखा नम्बर प्यान
 • बोर्ड माइन्यूट
 • उपभोक्ता समूहहरु÷फार्म÷कम्पनि÷संस्था÷सहकारीको हालैको लेखापरीक्षण वा स्थायी आर्थिक प्रतिवेदन। व्यक्तिका हकमा स्वघोषित आर्थिक विवरण।
 • प्रस्तावित परियोजनाबाहेक अन्य आयस्रोतको विवरण (आवश्यक खण्डमा)
 • कर्जा चुक्ता अवधिभरको लक्ष्यसहितको व्यापार योजना
 • धितो राखिने सम्पत्तिको सक्कल लालपुर्जा
 • चारकिल्ला प्रमाणपत्र
 • घरजग्गा राजस्व वा कर तिरेको रसिदहरु। 
 • ठाडो रोक्काको सन्दर्भमा धितो राखिएको सम्पत्तिको नापी कार्यालय÷नगरपालिका÷गाउँपालिकाद्वारा जारी मूल्यसम्बन्धि कागजप्रमाण । मूल्य कर्जाको १००% समेटिने हुनुपर्दछ।
 • नगरपालिकाभित्र धितो राखिएको घरको मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र र पास भएको नक्सा र भवन निर्माण पूरा भएको प्रमाणपत्र।  
 • विरुवा, उपकरण आदिको खरिदको प्रोफर्मा इन्भोइस
 • बैंक र साझेदार संस्थाबीचको औपचारिक सहमतिपत्र (संयुक्त साझेदारीको हकमा)
 • संयुक्त साझेदारीमार्फत वित्तीय लगानी भएमा साझेदार संस्थाको शिफारिसपत्र
ब्याज दर हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस