icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 115.92 116.5 117.1
Euro EUR 1 140.37 141.07 142.48
British Pound GBP 1 157.99 158.78 160.37
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस