icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 118.9 119.5 120.1
Euro EUR 1 142.28 142.99 144.42
British Pound GBP 1 164.87 165.7 167.36
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस