icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 119.05 119.65 120.25
Euro EUR 1 140.19 140.9 142.94
British Pound GBP 1 155.54 156.32 158.27
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस