icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 116.76 117.35 117.95
Euro EUR 1 139.06 139.75 141.15
British Pound GBP 1 155.65 156.43 158
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

BOK Tihar ko Bahar- A chance to win SAMSUNG MOBILE this Tihar with the use of BOK Smart

2017-12-16

BOK Tihar ko Bahar - A chance to win SAMSUNG MOBILE this Tihar with the use of BOK Smart

हामीसँग जोडिनुहोस