icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 117.11 117.7 118.3
Euro EUR 1 140.8 141.51 142.92
British Pound GBP 1 156.73 157.52 159.1
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

24th AGM Notice

2019-01-07

24th AGM Notice

हामीसँग जोडिनुहोस