icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 116.76 117.35 117.95
Euro EUR 1 136.74 137.43 138.8
British Pound GBP 1 160.43 161.24 162.85
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्
notices.jpg

25th AGM Press Release

2019-10-18

AGM Press release

25th AGM Notice

2019-09-25

बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेडका निक्षेपकर्ताहरुलाई सूचना

2019-09-10

बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेडका निक्षेपकर्ताहरुलाई सूचना

 

24th AGM Notice

2019-01-07

24th AGM Notice

Bonus Notice

2018-10-05

AGM Notice

2018-06-12

AGM Notice

KYC Notice

2018-05-23

KYC Notice

DMAT Notice

2018-04-10

Issue of IPO (Unnati Microfinance Bittiya Sanstha Ltd)

2018-01-09

Issue of IPO (Unnati Microfinance Bittiya Sanstha Ltd)

Notice regarding share

2017-12-16

Notice regarding share

Notice on multiple accounts of same nature

2017-12-16

Notice on multiple accounts of same nature

BOK ASBA – Laxmi Equity Fund

2017-12-16

BOK ASBA – Laxmi Equity Fund

Nepal Hydro Developer Limited (NHDL) is issuing IPO

2017-12-16

Nepal Hydro Developer Limited

Pokhara finance limited (POFIL) is issuing FPO

2017-12-16

Pokhara finance limiteds FPO

Nepal Gramin Bikash Bank Ltd.(NGBBL) is Issuing FPO

2017-12-16

Date of expiry:- Till further Notice

Support Micro Finance Bittiya Sanstha Ltd. (SMFBS) Is Issuing IPO

2017-12-16

Support Micro Finance Bittiya Sanstha Ltd. (SMFBS) Is Issuing IPO

Siddhartha Equity Fund (SEF) is issuing Mutual Fund

2017-12-16

Date of expiry : Till further Notice

BOK Tihar ko Bahar- A chance to win SAMSUNG MOBILE this Tihar with the use of BOK Smart

2017-12-16

BOK Tihar ko Bahar - A chance to win SAMSUNG MOBILE this Tihar with the use of BOK Smart

संस्थापक शेयर लिलामी मार्फत निष्काशन सम्बन्धमा सूचना - प्रकाशन मिति: २०७४/८/१३

2017-11-29

संस्थापक शेयर लिलामी मार्फत निष्काशन सम्बन्धमा सूचना

संस्थापक शेयर लिलामी - प्रश्न उत्तर

2017-11-27

संस्थापक शेयर लिलामी सम्बन्धी प्रश्न उत्तर

संस्थापक शेयर लिलामी - Prospectus

2017-11-27

संस्थापक  शेयर  लिलामी  सम्बन्धी   अत्यन्त  जरुरी  सूचना

KYC Notice

2018-05-23

KYC Notice

DMAT Notice

2018-04-10

Issue of IPO (Unnati Microfinance Bittiya Sanstha Ltd)

2018-01-09

Issue of IPO (Unnati Microfinance Bittiya Sanstha Ltd)

Notice regarding share

2017-12-16

Notice regarding share

Notice on multiple accounts of same nature

2017-12-16

Notice on multiple accounts of same nature

BOK ASBA – Laxmi Equity Fund

2017-12-16

BOK ASBA – Laxmi Equity Fund

Nepal Hydro Developer Limited (NHDL) is issuing IPO

2017-12-16

Nepal Hydro Developer Limited

Pokhara finance limited (POFIL) is issuing FPO

2017-12-16

Pokhara finance limiteds FPO

Support Micro Finance Bittiya Sanstha Ltd. (SMFBS) Is Issuing IPO

2017-12-16

Support Micro Finance Bittiya Sanstha Ltd. (SMFBS) Is Issuing IPO

Siddhartha Equity Fund (SEF) is issuing Mutual Fund

2017-12-16

Date of expiry : Till further Notice

BOK Tihar ko Bahar- A chance to win SAMSUNG MOBILE this Tihar with the use of BOK Smart

2017-12-16

BOK Tihar ko Bahar - A chance to win SAMSUNG MOBILE this Tihar with the use of BOK Smart

Bonus Notice

2018-10-05

संस्थापक शेयर लिलामी मार्फत निष्काशन सम्बन्धमा सूचना - प्रकाशन मिति: २०७४/८/१३

2017-11-29

संस्थापक शेयर लिलामी मार्फत निष्काशन सम्बन्धमा सूचना

संस्थापक शेयर लिलामी - प्रश्न उत्तर

2017-11-27

संस्थापक शेयर लिलामी सम्बन्धी प्रश्न उत्तर

संस्थापक शेयर लिलामी - Prospectus

2017-11-27

संस्थापक  शेयर  लिलामी  सम्बन्धी   अत्यन्त  जरुरी  सूचना

25th AGM Press Release

2019-10-18

AGM Press release

25th AGM Notice

2019-09-25

24th AGM Notice

2019-01-07

24th AGM Notice

AGM Notice

2018-06-12

AGM Notice

Nepal Gramin Bikash Bank Ltd.(NGBBL) is Issuing FPO

2017-12-16

Date of expiry:- Till further Notice

हामीसँग जोडिनुहोस