icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 116.96 117.55 118.15
US Dollar USD 1 116.96 117.55 118.15
Euro EUR 1 135.86 136.54 138.52
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

ConnectIPS मा रजिष्ट्रेशन गर्दा बैंक अफ काठमाण्डूका ग्राहक महानुभावहलाई रु १०० उपलब्ध हुने

हामीसँग जोडिनुहोस