icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 119.7 120.3 120.9
Euro EUR 1 137.91 138.6 139.98
British Pound GBP 1 163.62 164.44 166.08
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

यस वर्षको बडा दशैंमा BOK SMART बाट डिजिटल दक्षिणामा रु.३०० सम्मको नगद उपहार

2020-10-21

हामीसँग जोडिनुहोस