icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 118.21 118.8 119.4
Euro EUR 1 139.67 140.37 141.77
British Pound GBP 1 164.07 164.9 166.55
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

AGM NOTICE

2020-11-06

हामीसँग जोडिनुहोस