icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 119.45 120.05 120.65
Euro EUR 1 137.87 138.56 139.95
British Pound GBP 1 163.57 164.4 166.04
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

AGM NOTICE

2020-11-06

हामीसँग जोडिनुहोस