icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 117.31 117.9 118.5
Euro EUR 1 138.43 139.13 140.52
British Pound GBP 1 161.35 162.16 163.78
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

Debenture 2086

BOK Debenture 2086

 
 

2077-78

Document
Prospectus BOK debenture 2086 Download
Aawahan Patra Download
Issue Open Notice Download
Issue Close Notice Download
Allotment Notice Download

हामीसँग जोडिनुहोस