icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 116.76 117.35 117.95
Euro EUR 1 136.74 137.43 138.8
British Pound GBP 1 160.43 161.24 162.85
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

सूचना अधिकारी

NRB Grievance Management System

More Info

प्रधान कार्यालय

कमलपोखरी, काठमाडौं, नेपाल (प्रधान कार्यालय)

01-4414541, 01-4437106

1618014414541 (Audio Notice Board Service)

स्विफ्ट: BOKLNPKA

grievance@bok.com.np

सबै शाखा देखाउनुहोस्

हामीसँग जोडिनुहोस