icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 117.31 117.9 118.5
Euro EUR 1 138.43 139.13 140.52
British Pound GBP 1 161.35 162.16 163.78
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

द्वारा खोज्नुहोस्

Disclosures under Basel III 2077 / 78
Disclosures under Basel III 2076 / 77
Disclosures under Basel III 2075 / 76
Disclosures under Basel III 2074 / 75
Disclosures under Basel III 2073 / 74
Disclosures under Basel III 2072 / 73

हामीसँग जोडिनुहोस