icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 118.9 119.5 120.1
Euro EUR 1 139.01 139.71 141.74
British Pound GBP 1 154.96 155.74 157.69
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

द्वारा खोज्नुहोस्

Disclosures under Basel III 2076 / 77
Disclosures under Basel III 2075 / 76
Disclosures under Basel III 2074 / 75
Disclosures under Basel III 2073 / 74
Disclosures under Basel III 2072 / 73

हामीसँग जोडिनुहोस