icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 116.07 116.65 117.25
Euro EUR 1 140.18 140.88 142.29
British Pound GBP 1 161.02 161.83 163.45
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

Bank Counter

Counter Time Sunday to Thursday Friday
All Branches (Except Naxal) till 3.00 pm till 1.00 pm
Naxal till 4.00 pm till 2.00 pm
Evening Counter Time    
Kamalpokhari till 5:00 p.m. till 4:00 p.m
Thamel till 5:00 p.m. till 4:00 p.m
New Road till 5:00 p.m. till 4:00 p.m
Butwal till 5:00 p.m. till 4:00 p.m
Nepalgunj till 5:00 p.m. till 4:00 p.m
Dhangadhi till 5:00 p.m. till 4:00 p.m
Pokhara till 5:00 p.m. till 4:00 p.m
Biratnagar till 5:00 p.m. till 4:00 p.m
Jawalakhel till 5:00 p.m. till 4:00 p.m
Surkhet till 5:00 p.m. till 4:00 p.m
Jumla till 5:00 p.m. till 4:00 p.m
Chabahil till 5:00 p.m. till 4:00 p.m
Saturday    
Kamalpokhari Branch From 1.00 pm  To 3:00 pm
Counter Time
Public Holiday
   
Naxal Branch from 10.00 am to 1:00 pm
Kamalpokhari Branch from 1.00 pm to 3:00 pm
New Road Branch from 3.00 pm to 5:00 pm

हामीसँग जोडिनुहोस