icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 117.31 117.9 118.5
Euro EUR 1 138.43 139.13 140.52
British Pound GBP 1 161.35 162.16 163.78
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

द्वारा खोज्नुहोस्

BOK annual report FY 76-77
BOK annual report FY 75-76
BOK Annual Report FY 74-75
BOK annual report FY 73-74
BOK annual report FY 71-72
BOK annual report FY 70-71

हामीसँग जोडिनुहोस