icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 117.71 118.3 118.9
Euro EUR 1 136.89 137.58 139.57
British Pound GBP 1 151.61 152.37 154.28
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

द्वारा खोज्नुहोस्

BOK annual report FY 75-76
BOK Annual Report FY 74-75
BOK annual report FY 73-74
BOK annual report FY 71-72
BOK annual report FY 70-71

हामीसँग जोडिनुहोस