icon-forex

फोरेक्स दरहरु

मुद्रा कोड एकाइ 50 डेनो भन्दा तल नगद नगद (50 डेनो र माथि) र गैर नगद Selling
US Dollar USD 1 116.76 117.35 117.95
Euro EUR 1 136.74 137.43 138.8
British Pound GBP 1 160.43 161.24 162.85
View More
समाचार र सूचनाहरु सबै हेर्नुहोस्

द्वारा खोज्नुहोस्

BOK annual report FY 76-77
BOK annual report FY 75-76
BOK Annual Report FY 74-75
BOK annual report FY 73-74
BOK annual report FY 71-72
BOK annual report FY 70-71

हामीसँग जोडिनुहोस